اطلاعات فروشگاه

دفتر فروش (مرکزی)     تلفن: 54226071-011 ،54286081-011     فکس: 54236500-011           

ایمیل: info@depmarket.ir   

آدرس فروشگاه مرکزی:مازندران.تنکابن.میدان امام. ابتدای خ تختی.ساختمان حافظه برتر.همکف

آدرس نمایشگاه:مازندران.تنکابن.شیرود.هایپرسنتر خزر

ارسال یک پیام

 

براي هر سؤالي در مورد يک محصول يا يک سفارش

اگر يک مشکل تکنيکي در اين وب سايت روي داد